Avís legal

Suiqin Zhou, societat de nacionalitat espanyola amb domicili social situat en Carretera Real, 29-33  –  08960 Sant Just Desvern, és la titular de la base de dades .

Totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i l’informem que té vostè dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les seves dades, podent exercitar tals drets enviant per escrit una sol·licitud al Carretera Real, 29-33  –  08960 Sant Just Desvern.

Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, portar a terme tasques bàsiques d’administració i docència. Suiqin Zhou insisteix en el seu compromís d’ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris es tractaran d’acord amb les exigències legals, i que tan sols seran utilitzades per Suiqin Zhou i les empreses del seu entorn de serveis amb el propòsit indicat.

Les dades demanades són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats descrits. L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant- Suiqin Zhou el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret .

Consentiment del remitent 

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta pàgina web o mitjançant l’enviament d’un missatge de correu electrònic, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades incloses en el mateix. En qualsevol cas, les dades facilitades no seran objecte de cessió a tercers.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt